Σχέδια Δράσης

Σχέδιο Δράσης 2021-2022

By  | 

“Αποτελεσματική μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό”

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 και στα πλαίσια που μας επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στη χώρα μας, θα υλοποιηθούν δράσεις ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση των παιδιών του νηπιαγωγείου μας στην επόμενη σχολική βαθμίδα (δημοτικό).

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των παιδιών , να τους καλλιεργήσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης ώστε να είναι ανοιχτά σε νέες εμπειρίες  αλλά και στη δημιουργία σχέσεων με άλλα παιδιά και άλλους εκπαιδευτικούς.

Η δράση σχετίζεται με την ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Το νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς των παιδιών καθώς είναι ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης και αγωγής.

Έχει παρατηρηθεί ότι η προσαρμογή των παιδιών, στο πρώτο ειδικά τρίμηνο, εμφανίζει δυσκολίες. Η μετάβαση από ένα γνωστό σ΄ένα άγνωστο περιβάλλον εμπεριέχει αλλαγές που επηρεάζουν τόσο την ατομική όσο και την κοινωνική τους ζωή. Είναι μια από τις κρισιμότερες περιόδους της παιδικής ηλικίας που επηρεάζει όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διαφορετική σχολική φιλοσοφία και στο γεγονός ότι οι μαθητές χρειάζονται περισσότερο χρόνο προκειμένου να εγκλιματιστούν στη νέα μαθησιακή πραγματικότητα.

Αυτό που θα επιδιώξουμε είναι:

1) Να γίνει ομαλά η μετάβαση και η προσαρμογή τους στη νέα σχολική πραγματικότητα.

2) Να τους ενδυναμώσουμε δημιουργώντας τους, θετικές στάσεις ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες παιδαγωγικές, συναισθηματικές και διδακτικές προκλήσεις.

ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

MSc in Management of Educational Organization

Πρέπει να συνδεθείτε για να αφήσετε το σχόλιο σας Σύνδεση

ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ