ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2022-2023

By  | 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1) Ζω καλύτερα- Ευ ζην

“Περπατώ και οδηγώ με ασφάλεια κυκλοφορώ”

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Κύριος σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα μέσα μεταφοράς, τα επαγγέλματα, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (τα σήματα, τους φωτεινούς σηματοδότες κτλ.), να μάθουν πώς κινούνται τα οχήματα και οι πεζοί και να κατανοήσουν τους κανόνες της οδικής συμπεριφοράς.

Οι δεξιότητες μάθησης που προωθούνται μέσω του προγράμματος αυτού είναι:

  • η συνεργασία,
  • η ομαδικότητα,
  • η επικοινωνία,
  • η ανταλλαγή απόψεων,
  • η ανακαλυπτική μάθηση και
  • η δημιουργία έκφρασης.

Στόχος είναι τα παιδιά να κατακτήσουν τους πρώτους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να αναπτύξουν την αυτοπροστασία, την αυτομέριμνα  την ανεξαρτησία τους, την υπευθυνότητα, την οργανωτικότητα και τη  κριτική τους σκέψη.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί μία εισαγωγή των μαθητών/τριών στο θέμα της οδικής ασφάλειας, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ασφαλούς μετακίνησης, αντίληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων του δρόμου και εστιάζει στην  ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών ως πεζοί, επιβάτες και οδηγοί.

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι βασισμένο στο πρόγραμμα του ΙΕΠ « Τον Κ.Ο.Κ αγαπώ. Με ασφάλεια κυκλοφορώ» της Ελένης Κανακάρη.

2) Δημιουργώ και  Καινοτομώ

“Μικροί μετεωρολόγοι εν δράσει”

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει ως στόχο με βάση τη διερευνητική συνεργατική μάθηση, οι μαθητές να γνωρίσουν τα καιρικά φαινόμενα (τον ήλιο, τη βροχή, το ουράνιο τόξο, το χιόνι κτλ.), να αναμειχθούν σε διάφορες δραστηριότητες ώστε να ανακαλύψουν τόσο την ωφελιμότητα των καιρικών φαινομένων στην καθημερινότητα μας και στο περιβάλλον όσο και τις αρνητικές συνέπειες που μπορούν να προκληθούν από αυτά (π.χ πλημμύρες, τσουνάμι, φωτιά από κεραυνό κτλ.).

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια με κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά διαμορφώνεται ένα ευχάριστο και ενδιαφέρον μαθησιακό πλαίσιο, στο οποίο εμπλουτίζονται οι νοητικές αναπαραστάσεις των παιδιών και δίνονται πρόσθετα κίνητρα συμμετοχής και διατήρησης της προσοχής των μαθητών ώστε να ανακαλύψουν, να διατυπώσουν, να πειραματιστούν, να προβληματιστούν και να λύσουν πιθανά προβλήματα κατανοώντας πλήρως τα καιρικά φαινόμενα.

Η εφαρμογή του προγράμματος παρέχει πλούσια ερεθίσματα που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες και πρακτικές υπολογιστικής σκέψης όπως είναι η μέτρηση, η σύγκριση μεγεθών, η πρόσθεση και η αφαίρεση.

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι βασισμένο στο πρόγραμμα του ΙΕΠ «Μικροί Μετεωρολόγοι» της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Ένωσης STEM (Hellenic Education Society for STEM).

3) Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ

“Πολύχρωμα χεράκια πάντα ενωμένα”

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ

Κύριος σκοπός του προγράμματος, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για μία πρώτη επαφή και γνωριμία των παιδιών με έννοιες όπως: τη μετανάστευση, τη ξενοφοβία, τη διαφορετικότητα, τα δικαιώματα του παιδιού κ.α.

Οι βασικές αρχές του προγράμματος αυτού είναι η ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε συλλογικές διερευνητικές δραστηριότητες. Η συλλογή, η αναζήτηση των πληροφοριών, η αξιολόγηση νέων στοιχείων και η τελική παρουσίαση είναι μερικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού.

Μέσα από την εμπλοκή τους σε οργανωμένες δραστηριότητες καλλιεργείται ο σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα καθώς και η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι  στην αντιμετώπιση διακρίσεων, στην ισότητα των φύλων, στην φιλανθρωπία, στην κοινωνική ευαισθησία, και την κοινωνική ευθύνη.

Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τα παιδιά για την προσαρμογή τους σε διάφορες καταστάσεις της κοινωνικής τους ζωής και την αποτελεσματική ανταπόκρισή τους σε προκλήσεις, εστιάζοντας σε μία επιμέρους κατηγορία, εκείνη των δεξιοτήτων της κοινωνικής τους ζωής αυτομέριμνα, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και ευαισθησία, πολιτειότητα, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και υπευθυνότητα.

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι βασισμένο στο πρόγραμμα του ΙΕΠ «  The Walk –Το ταξίδι της μικρής Αμάλ

ΦΟΡΕΑΣ: Ίδρυμα Λασκαρίδη/ Polyplanity Productions

4)Φροντίζω το περιβάλλον

«Προστατέψτε τη θαλάσσια ζωή”

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ

Το παρόν πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάδειξη του θαλάσσιου πλούτου και της φυσικής κληρονομιάς ενισχύοντας την γνώση των παιδιών για τη θαλάσσια ζωή, για την μόλυνση των υδάτων και τις συνέπειες της στους ζωντανούς οργανισμούς καθώς και για τις ενέργειες που προτείνονται μέσω του προγράμματος αυτού για την προστασία του οικοσυστήματος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει να δράσει μετασχηματιστικά, εμπλέκοντας ενεργά  τους/τις μαθητές/τριες σε βιωματικές και διαδραστικές δραστηριότητες που αναγάγουν τη θετική Περιβαλλοντική συνείδηση.

Οι  βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι τα παιδιά να μπορούν να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη μέσω του αναστοχασμού, της παρατήρησης, της διατύπωσης ερωτήσεων ανοιχτού τύπου και την διεξαγωγή συμπερασμάτων καθώς και  την οικοδόμησης της νέας γνώσης με την ήδη υπάρχουσα.

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι βασισμένο στο πρόγραμμα του ΙΕΠ «Παιδική HELMEPA – Η θάλασσα είναι ζωή» HELMEPA – Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ

MSc in Management of Educational Organization

Πρέπει να συνδεθείτε για να αφήσετε το σχόλιο σας Σύνδεση

ΑΦΗΣΤΕ ΣΧΟΛΙΟ